STAVEBNÁ POLÍCIA V EURÓPEStavebná polícia v Rakúsku môže uložiť pokutu až do výšky 36 000 €, alebo zhabať stavebné materiály a stavebné zariadenia.

Staviteľ čiernej stavby v Rakúsku môže dostať trest odňatia slobody až 6 týždňov.

V roku 2008 stavebná polícia mesta Viedeň účinne pozastavila 130 nelegálnych stavieb a uložila celkovo 1 600 iných sankcií.Orgány stavebnej polície vo Švajčiarsku môžu priamo na mieste zadržať osobu, ktorá realizuje stavbu bez povolenia. Môže jej byť uložený trest odňatia slobody v dĺžke trvania až 3 roky.

V niektorých švajčiarskych kantónoch nie je stanovený maximálny limit pokuty v prípade závažného porušenia stavebného zákona.Stavebná polícia v Nemecku môže za porušenie stavebného poriadku uložiť pokutu až do výšky 500 000 €.Stavebná polícia v Chorvátsku môže odpojiť čierne stavby od inžinierskych sietí.

Od roku 2007 bolo v Chorvátsku odstránených viac ako 3 000 nelegálnych stavieb.