NÁSTENKA HANBY - stavební kriminálnici

Občania z celého Slovenska nám môžu nahlasovať prípady stavebnej kriminality zo svojho okolia a my ich uverejníme v tejto sekcii.

Na čierne stavby nás môžete upozorniť aj e-mailom: oliver@kriz.sk


Zlepenina – nelegálny RD – Košice-okolie - Kostoľany nad Hor. – Košická ulica vedľa RD. s číslom 56

rovinka

V obci Kostoľany nad Hor. vedľa parcely č. 415 o výmere 576 m2 vyrástla za posledné roky čierna stavba - "zlepenina" t.z. rodinného domu s príslušenstvom v réžií pána Urbana. Zlepenina vznikla na starej pivnici, ktorá zostala po vysťahovaní a zlikvidovaní starších RD z dôvodu výstavby hlavnej cesty. Nemalo tam ostať nič, len zeleň. Postupným prilepovaním, oplotením - ,,rozšíreného,, pozemku k parcele 415 a prisvojením vlastníctva niekoho iného, si nelegálne tento občan zaobstaral ,,zadarmo,, bývanie pre svojich rod. príslušníkov. Zlepenina vznikala bez zásahu kompetentných orgánov, pričom je pri samotnom vstupe do obce (smer do Košíc a z Košíc), pri hlavnej ceste a všetci sa na ňu denne pozerajú. Nikto v tejto veci neurobil nič, aby ho zastavil . Okrem iného si tento občan stavia aj oporný múr, zabral zo svahu a klčuje zeleň nad svojou zlepeninou.

Čierna stavba v katastrálnom území Bitarová

rovinka

Mgr. Martina Páterová, Lichardova 2804/20, 010 01 Žilina realizovala a postavila čiernu stavbu v katastrálnom území Bitarová.Realizovaná prístupová komunikácia zasahuje do vodného toku, ktorý je na pozemku p.č. KN-C 503 kat. územia Bitarová, KN-C 625/1 kat. územia Ovčiarsko a na parcelu č. KN-C 416/1 kat. úz. Ovčiarsko. Uvedený stav je zdokumentovaný vo vytyčovaciom náčrte a v protokole o vytýčení hranice pozemku vyhotoveného Ing. Františkom Sýkorom – Geodetické práce, Žilina.Dotyčná Martina Páterová aj dostala kolaudačné rozhodnutie na ČOV-ku a pritom vývod je vyustený na parcelu KN-C 416/1 kat. územie Ovčiarsko a táto parcela je sukromná kde sa nachádza zhruba 30 vlastníkov.

Pohostinstvo Júlia, Veľké Lovce

rovinka

Terasa pred pohostinstvom Júlia v obci Veľké Lovce č. 468 bola riešená na Obecnom úrade vo Veľkých Lovciach ako "čierna staba", nakoľko nebola postavená na základe riadneho stavebného povolenia na príjazdovej cestičke. Rozhodnutím číslo 569/2010 zo dňa 14.12.2010 nariadila obec Veľké Lovce stavbu odstrániť do 60 dní. Stavba ale do dnešného dňa stále stojí na svojom mieste a nikto z kompetentných to nijako nerieši.

Podkolibská Rezidencia III

rovinka

Stavba sa vykonáva na parcele 6528/2 pod názvom Podkolibská Rezidencia III. Ide o lokalitu Vinohrady v Mestskej časti Nové Mesto v Bratislave, ulica na Pažiti (nad Podkolibskou). Súd a prokuratúra označila stavebne rozhodnutie za neplatné a tým pádom je stavba protizákonná. Napriek tomu Krajsky stavebný úrad nekoná a stavba sa naďalej vykonáva.

Nelegálna stavba v obci Udavské.

rovinka

Vznikla zhruba v roku 2008-2009, pričom na ňu nebolo vydane žiadne stavebne povolenie. Ide o umelý rybník o veľkosti zhruba 30x70m, ktorého časť tejto je postavená na cudzom pozemku . Majiteľ tejto stavby navyše býva v dome ktorý nebol nikdy skolaudovaný . Ako kanalizácia tu slúži potok, ktorý preteká stredom dediny.
Adresa: Udavské 379, 067 31 Udavské

Čierna stavba v Rovinke byt.dom C55 parc.č.158

rovinka
rovinka

Bytová sústava 3 bytových jednotiek, ktoré sú postavené protizákonne t.j. nebol dodržaný územný plán obce , stavba v súčastnosti je rozdelená na 3 staveb. konania. Jednu bytovku už zlegalizovali na druhej sa pracuje - pričom sa stavia bez právoplatného stavebného povolenia!! a na tretej v súčastnosti opätovne konajú bez stavebného povolenia, stavebný úrad zapísal do staveb.denníka zákaz v činnosti a na druhý deň k 8.6.2012 Vám prikladám foto. Je to absencia akejkoľvek slušnosti a zákonnosti. Občania, ktorí žijú v danej lokalite prídu týmto o veľa, no najhoršie bude morálna facka!!!

Strečno, Čsl.Brigády ,okres Žilina

teplicka

Plot, ktorý si tu novo prisťahovaný sused zo dňa na deň postavil. Jedná sa o prefabrikovaný plot s tvárnic. Postavil si ho z pravej strany pozemku vo výške cca 2m a zo zadnej strany pozemku vo výške cca 2,6m. Po osobnej konzultácii s ním, nám stále tvrdí , že nepotrebuje stavebné povolenie a ani ohlásenie stavby, a už vôbec nie podpis od susedov. Po ďalšom kontaktovaní nám povedal, že sa máme odvolať na firmu, ktorá mu vykonávala montáž. Že vraj majú certifikát montovať plot do takej výšky bez povolení a ohlásení. Nakoľko takýto plot dokáže človeku znepríjemniť život. Tri metre od plotu je postavená stavba a z okien je krásny výhľad iba na čistý betón.

Penzión Nemšová Ľuborča

teplicka

Na bývalej strelnici Ľuborča - Nemšová vyrástla z pôvodnej budovy zrazu dvojpodlažná a pôdorysne dlhšia a širšia, ktorá nemá patričné povolenia. Aj obyvatelia Trenčinaského okresu sú vystavení bezočivosti niektorých podnikateľov. Spoluvlastníci pozemku Ľudovít B., Marián Š, Jozef H., Irena Š. a Ondrej H. sa dokonca dočkali stavebných prác na vlastnom pozemku. Ďalšou absurdnosťou je, že stavebný úrad následne podnikateľovi stavbu dodatočne legalizoval, ide tu o zlyhanie samosprávy. Kvôli deravej legislatíve a neschopnosti úradov horeuvedení spoluvlastníci, ktorí boli v celom prípade poškodení, musia dokazovať cestou súdou, že im pozemok patrí ako i to, že stavebné práce sú protizákonné. Vynára sa tu i otázka na základe čoho bola postavená budova v extraviláne, či bolo povolenie na vyňatie pôdy z PPF, ako bolo naložené s ornicou a pod. ... Pýtame sa dokedy tu budú platiť tieto divné praktiky.

Teplička nad Váhom

teplicka

Stavebný kriminálnik v tejto obci môže počítať so „súčinnosťou“ Obecného úradu.. Krajský stavebný úrad v Žiline, ako aj prokuratúra už posúdili konanie stavebného oddelenia OÚ ako protizákonné

Stavebník bol už 3x vyzvaný, aby predložil doklady ohľadom stavebného povolenia, doteraz tak neurobil, Znepokojivá je aj správa Okresného hasičského zboru v Žiline, podľa ktorej táto čierna stavba predstavuje bezpečnostné riziko v prípade požiaru a preto ju odporúčajú odstrániť

Moravany nad Váhom

moravany

Obecný úrad aj starosta vyšli v ústrety čiernemu stavebníkovi. Ten dostal stavebné povolenie v novembri 2010. Povolenie zrušil Krajský stavebný úrad v Trnave, no povolil pokračovanie legalizácie tejto stavby

Staviteľ, ktorý získal časť pozemku v exekúcií, nemá súhlas majiteľov susedných pozemkov, pričom ani obec si nesplnila svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona - nevyzvala všetky dotknuté osoby k vyjadreniu, a ani nedošlo k verejnému prerokovaniu stavebného povolenia

Moravany nad Váhom - MBL Trans

Moravany

Ľudia z tejto malebnej obce v piešťanskom okrese sa stali obeťou arogantného podnikateľa. V rozpore s územným plánom a bez súhlasu obyvateľov okolitých domov, ktorí sa zo zákona majú právo vyjadriť k stav. zámeru, začal stavať priemyselnú halu

Stavebné práce znepríjemňujú život, znečisťujú ovzdušie, robia hluk a znehodnocujú atraktívnosť celého mestečka. Napriek zákazu slovenskej stavebnej inšpekcie z marca 2011 pokračujú v stavbe.

Petržalka – Betliarska ulica

Betliarska

Ľudia z danej lokality sa ešte v roku 2005 dozvedeli, že namiesto parkoviska pre ich domom bude vybudovaná jednopodlažná súkromná materská škôlka. Neskôr pôvodná spoločnosť projekt predala a nový majiteľ začal stavať nad rámec stavebného povolenia

Po niekoľkých rokoch petícií miestnych obyvateľov a bojov zo stavebným úradom došlo k dodatočnej legalizácií stavby. Dnes sa tu dokončuje 5.podlažný apartmánový hotel.

Hriňová - samospráva obce

Aj obyvatelia detvianskeho okresu sú vystavení bezočivosti niektorých podnikateľov. Pani Oľga V. sa dokonca dočkala stavebných prác na vlastnom pozemku,

Ďalšou absurdnosťou je že stavebný úrad následne investorovi stavbu dodatočne legalizoval , ide o zlyhanie samosprávy. Kvôli deravej legislatíve a neschopnosti úradov pani Oľga, kt. bola v celom prípade poškodená, musela dokazovať že jej pozemok patrí a že stavebné práce sú protizákonné

Bratislava - Belstav23, Štich

Bratislava

"Garážová" firma Belstav 23, s.r.o, vybudovala nelegálnu nadstavbu v objekte vo vilovej štvrti bratislavského Ružinova. Podľa našich informácií sa teraz konateľka firmy, Daniela T., snaží o „ošetrenie“ celej záležitosti na stavebnom úrade (dodatočná legalizácia stavby, malá pokuta)

Nelegálne stavebné práce legalizuje firma z Humenného- Štich s.r.o, ktorej tichými podielnikmi sú známi poslanci NRSR