INICIÁTORI PETÍCIE ZA VZNIK STAVEBNEJ POLÍCIE:

Dr. Oliver Kríž
poslanec Mestského zastupiteľstva v Bratislave zvolený za Petržalku

Ing. Tomáš Mikus
poslanec Miestneho zastupiteľstva v Petržalke, člen Miestnej rady

Mgr. Juraj Kríž, PhD.
poslanec Miestneho zastupiteľstva v Petržalke, člen Miestnej rake
Dr. Oliver KRÍŽ
poslanec Mestského zastupiteľstva v Bratislave


Je iniciátorom petície za vznik stavebnej polície a známym odporcom nadmerného zahusťovania a nezmyselnej výstavby v Petržalke.
V minulosti úspešne viedol petície:
  • za preklasifikovanie priemyselnej zóny Matador na zmiešané územie,
  • proti nezmyselnej výstavbe na Hálovej ulici v Petržalke,
  • proti výstavbe polyfunkčného objektu obrovských rozmerov,
  • tzv. Vista Tower, na Šrobárovom námestí v Petržalke,
  • proti existencii verejného domu v Sade Janka Kráľa.