Iniciátori petičnej iniciatívy STAVEBNÁ POLÍCIA odovzdali dňa 1.3. 2011 na Ministerstve dopravy pôšt a telekomunikácií SR 7.232 podpisov na 747 petičných hárkoch. Predstaviteľov petičného výboru prijal v mene ministra Jána Figeľa štátny tajomník Árpád Érsek, ktorý má vo svojom portfóliu oblasť výstavby.
Pevne veríme, že toto stretnutie odštartuje obdobie vzájomnej spolupráce, ktorá povedie k schváleniu nového stavebného zákona, ktorý bude na európskej úrovni a bude zodpovedať požiadavkám doby.